enepi-media - poligrafia POLIGRAFIA

 

enepi-media - poligrafia INTERNET

 

enepi-media - poligrafia REKLAMA

SZYBKI KONTAKT

enepi-media
39-200 Dębica ul. Energetyczna 12
Tel: +48 146763079
Fax: +48 146763079

Płatności
platnosci

         Płatności dokonywane są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Enepi-media.

         W przypadku nowych klientów pierwsze trzy zamówienia wykonywane są na podstawie pobrania zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości zamówienia. Kolejne zamówienia są wystawiane z terminem płatności 14 dni, o ile strony nie ustala innego terminu płatności.

         Jeżeli płatności nie zostaną uregulowane w określonym umową terminie, kwota należności zostanie powiększona o ustawowe odsetki, naliczane rozpoczynając od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności.

          W przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji zamówienia, jest on zobowiązany pokryć wszelkie koszty poniesione przez Enepi-media przy realizacji tego zamówienia.