enepi-media - poligrafia POLIGRAFIA

 

enepi-media - poligrafia INTERNET

 

enepi-media - poligrafia REKLAMA

SZYBKI KONTAKT

enepi-media
39-200 Dębica ul. Energetyczna 12
Tel: +48 146763079
Fax: +48 146763079

Reklamacje
reklamacje

         Reklamacji podlega wyłącznie towar zakwalifikowany przez pracownika Enepi-media jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych braków ilościowych lub jakościowych winny być dostarczone w formie faxu.

         W celu uzyskania reklamacji Zamawiający winien niezwłocznie przedstawić protokół reklamacyjny przesłany faxem, najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostawy. On również ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja jest rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego złożenia.

          W przypadku odsprzedania lub odstąpienia towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wszelkie wady jakościowe i ilościowe ponosi Zamawiający. Jest on odpowiedzialny za sprawdzenie towaru przed jego dalszym przekazaniem. Dotyczy to również tzw. towaru czystego (bez zdobienia) poddanego dalszym obróbkom. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

          Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich oraz/lub prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

          Nie akceptujemy roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia niezależnej od nas zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy. Mimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować, iż publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do roszczeń.