enepi-media - poligrafia POLIGRAFIA

 

enepi-media - poligrafia INTERNET

 

enepi-media - poligrafia REKLAMA

SZYBKI KONTAKT

enepi-media
39-200 Dębica ul. Energetyczna 12
Tel: +48 146763079
Fax: +48 146763079

Warunki współpracy
warunki wspolpracy

         Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej, zastrzeżonej rygorem nieważności. Powinny one zawierać następujące informacje: dokładny adres firmy, nr NIP, nr telefonu, nazwisko osoby zajmującej się zamówieniem oraz pieczęć firmową i czytelny podpis osoby zamawiającej. Podpisanie formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Enepi-media do wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego.

         Informacje i logo, które ma znajdować się na artykułach reklamowych należy przesłać drogą e-mailową na adres biuro@enepi-media.pl Prosimy o przesłanie loga w formacie cdr ewentualnie tif, JPG,bmp, w rozdzielczości co najmniej 300dpi . Przy określaniu kolorystyki projektu(nadruku) należy posługiwać się kolorami Pantone lub CMYK.

         Przyjęcie zamówienia przez Enepi-media potwierdzamy mailem, z podaniem szczegółowych kosztów wykonania zlecenia, na podstawie których będzie wystawiona końcowa faktura VAT. Podpisane zamówienie nie może być anulowane. Równocześnie zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z materiałów i logotypów jako przedmiotów praw autorskich, potrzebnych do wykonania zlecenia.

          Wszystkie projekty, zdjęcia, matryce, makiety i inne materiały wykonane przez firmę Enepi-media stanowią jej wyłączną własność.

         Zamówienia z każdego asortymentu mogą być zrealizowane w ilości +/- 2%